Pelastakaa mummut ja vaarit!

Istuva hallitus ajaa SOTE-uudistusta vimmaisesti eteenpäin ja eri järjestyksessä, kuin hallitusohjelmassa sovittiin. Ensinhän oli tarkoitus hoitaa kuntoon julkinen puoli ja rakenteet ja vasta sen jälkeen lisätä valinnanvapautta. Uudistuksen tavoitteet karkaavatkin koko ajan kauemmas. Taloudellisesti nykyistä kestävämpää järjestelmää ei saada rakennettua, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus eitä kohene eivätkä perusterveydenhuollon ongelmat korjaannu. Pienituloiset, yksinäiset, ikääntyvät suomalaiset jäävät entistä pahemmin jalkoihin.

Suomessa on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa eläkeläistä ja noin 0,5 miljoonaa yli 75-vuotiasta. Ikääntyneiden joukko kasvaa koko ajan. Puolue toisensa perään onkin havainnut, että ikäihmisille kannattaa lupailla kaikenlaista äänien toivossa. Hallitukset ovat vaihtuneet laidasta laitaan, mutta ongelmat ovat pysyneet. Heikoimmassa asemassa olevat mummut ja vaarit on tosiasiassa jätetty heitteelle. Valtioneuvoston selvityksessä 30/2018 käy esim. ilmi, että 55 000 ihmisen kohdalla SOTE-kulut ovat katastrofaaliset. Asiakasmaksut, lääkkeet ja matkat syövät tuloista 40%. Tästä joukosta moni on pienituloinen tai yli 75-vuotias.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy mahdollisen uudistuksen myötä maakunnille. Näin käy myös vanhustenhoidon, johon kohdistuu suuria säästöpaineita. Todellinen uhka on, että erityisesti pienituloisten ja yksinäisten ikäihmisten tilanne pahenee entisestään. On käymässä niin, että jatkossa osa välttämättömistäkin palveluista pitää ostaa itse lisäpalveluina. Pienituloisten eläkeläisten pussi on jo valmiiksi tyhjä. Läheskään kaikilla ei ole nytkään varaa välttämättömiin lääkkeisiin, eivätkä he jaksa taistella omien oikeuksiensa, ihmisarvonsa tai lakisääteisten SOTE-palvelujensa puolesta.

Hätä on osa yhä useamman iäkkään suomalaisen arkea. Ei vain yksittäinen traaginen otsikko uutisissa. Yhteydenottoja hädässä olevilta mummuilta ja vaareilta tulee viikoittain. Osa heistä on taistellut terveytensä, taloutensa ja yksinäisyytensä kanssa pitkään. Osa on ollut yhteydessä potilas-, oikeus- ja sosiaaliasiamieheen. Asiat eivät kuitenkaan ole kohentuneet, eikä kipeimmin apua tarvitsevilla ja syrjityillä mummuilla ole mahdollisuuksia hankkia oikeudellista apua tai ostaa palveluja yksityiseltä.

Tunnen ikäihmisiä, jotka on jätetty tutkimatta ja jotka ovat oman sinnikkyytensä ansiosta päässeet lopulta hoitoihin ja ovat edelleen hengissä. Mummuja ja vaareja, jotka itkevät, koska heitä ei kuunnella, rahat eivät riitä lääkkeisiin ja KELA vaatii jatkuvasti uusia perusteluja ja lääkärinlausuntoja jo todettujen sairauksien hoidon tai lääkkeiden korvaamiseen. Joskus kuunteleminen ja myötätunto riittävät. Usein on kuitenkin kyse paljon vakavammasta. Todellisessa hädässä oleville, ikänsä ahkerasti töitä tehneille ja veroja maksaneille kunnon mummuille ja vaareille ei järjestetä keräyksiä eikä heitä säälitellä mediassa. Heitä syrjitään ja heidät sivuutetaan.

Perussuomalaiset ovat esittäneet useita ratkaisuja ikäihmisten tilanteen parantamiseksi. Olemme esittäneet mm. eläkkeiden verotuksen keventämistä palkansaajien tasolle, eläkeindeksiin sidottujen tukien indeksikorotuksia, lääkekorvausten omavastuun poistamista pienituloisilta, omaishoidontuen verovapautta sekä vanhuspalvelujen resurssien lisäämistä ja laadunvalvonnan voimakasta kehittämistä. Istuva hallitus asettaa yritystuet, omien etujensa ajamisen sekä SOTE-lehmänkaupat ja julkisen rahan valtavat tulonsiirrot suomalaisten peruspalvelujen edelle. Jälki on sen mukaista.

Suomimummojen ja -vaarien hyvinvoinnista ei saa enää tinkiä!

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa